Schoolvakanties 2021 2022 2023 2024

Wanneer zijn de schoolvakanties in het schooljaar 2022-2023, schooljaar 2023-2024, schooljaar 2024-2025 of volgende schooljaren? Mag de school de schoolvakanties zelf vaststellen? Met deze rekenmodule bereken je de schoolvakanties per schooljaar zoals vastgesteld door het ministerie van OCW. Je kunt de berekening per regio of per gemeente maken. Volledigheidshalve laten we ook de herfst- en kerstvakantie zien van het volgende schooljaar zodat je alle schoolvakanties ziet per kalenderjaar.

Standaard verschijnt als schooljaar het huidige schooljaar 2022-2023.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bedankt

Wij willen je bedanken dat je gebruikt maakt van onze rekenmodule. We zien je graag terug bij deze of een van onze andere rekenmodules. Ben je tevreden, vertel het door. Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten.

Disclaimer

De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Rekenkeizer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een arts of een specialist. Als je gebruik maakt van deze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.


Werken

Rekenkeizer

Praktische informatie

Social media

Contact

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen over de berekeningen.

Copyright © 2022 Rekenkeizer